Skip to main content
Skip table of contents

Bytte Authenticator / godkjennerapp

Når en bruker skifter telefon, må authenticator-appen settes opp på nytt.

📘 Slik gjør du

Gjør følgende dersom en bruker har slettet sin authenticator/godkjennerapp eller ønsker å bytte authenticator

  1. Be brukeren om å slette den eksisterende koblingen i sin godkjennerapp

  2. Deaktiver så authenticator som tofaktormetode for brukeren i eFeide, vent 15 min og åpne brukeren på nytt eller oppfrisk nettleseren

  3. Nå skal Authenticator være deaktivert som tofaktormetode i eFeide, og kan settes opp på ny

NB! Dersom utsteder trykker på "Ok, koden er registrert" før koden er registrert i appen, kan i noen tilfeller Authenticator stå om aktivert i eFeide og være aktiv i appen, selv om koblingen har feilet. 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.