Skip to main content
Skip table of contents

Bytte domenekontroller

Dersom du skal bytte eller oppgradere domenekontroller er det viktig at vi får beskjed om det. I et domene med flere domenekontrollere holder det at scheduled tasks, eFeide og eTid er satt opp på kun en primær DC. PasswordHK og eFeide.Client.PassSync.exe må være installert på alle domenekontrollere for å være sikker på at alle passordbytter blir fanget opp og overført til Feide. 

📘 Slik gjør du

 1. Kopier over mappen c:\efeide fra gammel til ny DC

 2. Eksporter alle eFeide scheduled tasks fra gammel DC, importer på ny

 3. Sjekk at .Net framework 3.5 er installert på ny DC

 4. Installer Passwordhk:

  1. Kjør Setup-passwdhk-64bit fra c:\efeide

  2. Kopier passwdhk.dll fra C:\Windows\SysWOW64 til C:\Windows\System32

  3. Start PasswordHk som admin og legg inn følgende verdier:

image-20201118150854-1.png

d. Trykk Apply en gang, så på Exit, deretter restart server.

 1. Informer oss om at du har byttet domenekontroller. Vi trenger navn på ny og gammel DC. 

Dersom vi ikke får beskjed, vil brukerkonto- og og passordsynk stanse opp!

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.