Skip to main content
Skip table of contents

Endre tofaktormetode og tildele tjenester til egen bruker

Tofaktorautentisering i FEIDE gir signaturrett på sikkerhetsnivå 3. Til sammenligning er innlogging med BankID nivå 4. En konsekvens av dette er at du ikke kan tildele tofaktor til deg selv, hverken tofaktormetoder eller Feide-tjenester som skal kreve tofaktor. Dette må noen med samme eller høyere tilgangsnivå i eFeide gjøre for deg. Dersom du er skoleadministrator, må en kommuneadministrator ordne tofaktor for din bruker, er du kommuneadministrator må en annen kommuneadministrator ordne det.

NB! Dersom det kun er en kommuneadministrator i løsningen, kan vi i Identum ordne dette for deg. Kontakt vår brukerstøtte.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.