Skip to main content
Skip table of contents

eTid - Tilgangsstyring av internett

eTid er en tilleggsmodul til eFeide som gir lærer mulighet til å styre elevenes internettilgang via en kalenderfunksjon der lærere kan bestemme tilgangsnivå, tidsrom og hvilke elever det skal gjelde for. Tilgangsnivåene kan inneholde begrensninger slik at noen nettadresser fungerer, mens resten av internett er stengt av.

Svært mange lurer på om det er mulig å benytte eTid til å sperre for ChatGPT og lignende tjenester. Det er det selvsagt!

Virkemåte

Teknisk forklart så blir medlemmer (elever) av en styring i eTid automatisk inkludert i en sikkerhetsgruppe i lokal AD eller Azure AD for en gitt periode. Sikkerhetsgruppen er knyttet til brannmur som har regler som avgrenser hvilke internett-ressurser som er tilgjengelig. Sikkhetsgrupper og brannmur administrerers vanligvis av organisasjonens IT-avdeling eller brannmur-administrator. Når perioden er avsluttet så meldes medlemmene ut av sikkerhetsgruppen og opprinnelig internett-tilgang gjenopprettes.

2f81918c-f345-ef60-8458-8df88e1aac76.png

eTid for lokal AD

eTid er tilgjengelig for tilgangsstyring via sikkerhetsgrupper i lokal AD, som kobles opp til policyer i brannmuren. Dette forutsetter at brannmuren din har støtte for styring av policy via sikkerhetsgrupper. Det forutsetter selvsagt også at elevene sin internetttilgang skjer via brannmuren! Vi vil opprette en egen OU i lokal AD, som eTid skanner for sikkerhetsgrupper. De blir så automatisk tilgjengelig som et valg når man går til eTid i eFeide. Bruk gjerne navn og beskrivelse som gjør det enkelt for lærerne å velge rett gruppe:

image-20200729142606-10.png

NB! Identum vil sette opp selve eTid-systemet for deg, du må selv sette opp policyene du ønsker i selve brannmuren. Det kan vi dessverre ikke hjelpe deg med. 

eTid for Azure AD

eTid er tilgjengelig for tilgangsstyring via sikkerhetsgrupper i Azure AD, som kobles opp til policyer i brannmuren. Dette forutsetter at brannmuren din har støtte for styring av policy via sikkerhetsgrupper i Azure AD. Det forutsetter selvsagt også at elevene sin internetttilgang skjer via brannmuren! Før du kan ta i bruk eTid for Azure, må du opprette en egen Azure Applikasjon for dette: https://identum.happyfox.net/kb/article/317-etid-for-azure-ad-oppsett-kunde/ . Når det er gjort kan vi aktivere løsningen på vår side. Alle sikkerhetsgrupper i den designerte OUen i Azure blir automatisk tilgjengelig som et valg når man går til eTid i eFeide

 NB! Identum vil sette opp selve eTid-systemet for deg, du må selv sette opp policyene du ønsker i selve brannmuren. Det kan vi dessverre ikke hjelpe deg med. Men dersom du har en Fortigate brannmur kan denne artikkelen være til hjelp: https://www.ivo-security.blog/en/blog/fortigate-azuread-dynamic-groups/?amp (artikkelen viser med dynamiske grupper, eTid bruker “vanlige” grupper, men ellers er prinsippene de samme)

eTid for Google

Vi har også en egen eTid for Chromebook, som fungerer uansett hvilket nett eleven befinner seg på. Denne fungerer slik at elevene flyttes over til egne eksamens-OUer i tidspunktet eksamen/prøven skal foregå. eTid vil kontinuerlig skanne den designerte eTid-OUen for under-OUer, og de blir automatisk tilgjengelig som valg når man går til eTid i eFeide. 

 NB! Identum vil sette opp selve eTid-systemet for deg, du må selv sette opp policyene du ønsker i Google. Det kan vi dessverre ikke hjelpe deg med.

Jeg har eTid fra før!

Gratulerer. Da er det bare å inkludere f.eks https://chat.openai.com/ blant internettadressene som er sperret.

Jeg har ikke eTid fra før!

Kontakt salg@identum.no, så hjelper vi deg.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.