Skip to main content
Skip table of contents

Feil kode ved bruk av authenticator eller godkjennerklient?

Sjekk tidsinnstillingene på enheten appen er installert på dersom du får feilmelding med feil kode når du prøver å logge på FEIDE med authenticator/godkjennerklient. Klokken på enheten må være på sekundet riktig for at godkjennerklienten skal fungere. Koden i appen varer i 30 sek, og dersom klokken på enheten er i utakt med server blir ikke koden godkjent.

Dette gjelder både Google Authenticator og Microsoft Authenticator.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.