Skip to main content
Skip table of contents

Generer en ny Client secret for Azure AD integrasjon

Opprett en ny client secret slik:

I Microsoft Entra ID, gå til App registrations-> All applications.

Velg applikasjonen. (Den heter noe slikt som: Identum eFeide bruker- og gruppestyring).

Klikk på lenken der det står: Client credentials:

  • Generer en ny client secret ved å klikke på 'New client secret'. Sett varighet til 24mnd .

  • Noter datoen i din kalender med en påminnelse om å sende oppdatert Client secret til Identum når den utløper.

NB! Verdien vises fullstendig i Value feltet kun EN gang i sin fulle form etter opprettelse! Kopier og ta vare på denne innen du sender den til oss. Hvis du ikke gjør det må du lage en ny.

Det er altså verdien i Value-feltet vi trenger, ikke verdien under Secret ID:

image-20240403-115554.png

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.