Skip to main content
Skip table of contents

Gruppebasert lisensiering i Azure/Entra ID

Gruppebasert lisenstildeling i Azure er en måte å tildele lisenser til grupper av brukere via gruppemedlemskap. Dette gjør det enklere å administrere lisenser og sikre at riktige brukere har tilgang til de ressursene de trenger.

Fordelene med gruppebasert lisenstildeling

  • Enklere administrasjon: Du kan tildele lisenser til grupper av brukere med bare noen få klikk.

  • Redusert risiko: Du kan sikre at riktige brukere har tilgang til de ressursene de trenger.

  • Økt fleksibilitet: Du kan tilpasse lisenstildelingen til dine behov.

Eksempel: Du benytte elevgruppene opprettet av eFeide og tildele en lisens for Microsoft 365 A3 for Students til gruppene. Dermed får elever lisens automatisk når de blir meldt inn i gruppen av eFeide, og de mister den igjen når de slutter på skolen. 

 Les mer her: https://learn.microsoft.com/en-us/entra/identity/users/licensing-groups-assign

Oppsett

  1. Logg på http://portal.azure.com

 2. Gå til Entra ID og klikk på "Licenses":

image-20231201105457-1.png
  1. Gå til "All products" og klikk på lisensen du ønsker å tildele. Velg deretter "Licensed groups":

image-20231201105615-2.png
  1. Klikk på "Assign" og deretter "Add users and groups". Nå kan du søke opp og legge til gruppene du ønsker:

image-20231201105856-3.png
  1. Trykk deretter "Review + assign", deretter "Assign. Azure vil nå tildele den valgte lisensen til alle medlemmene i gruppen(e) du la til. Når brukerne blir meldt ut av gruppen, vil de også miste lisensen. 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.