Skip to main content
Skip table of contents

Hva er egentlig PIFU-IMS og bør jeg bytte?

Vi har fått noen spørsmål angående PIFU-IMS vs IMS-E. La oss ta dem i rekkefølge:

Hva er PIFU-IMS?

Vi snakker kort og godt om datafilen som sendes fra ditt skoleadministrative system (SAS) til oss. PIFU-IMS er en norsk videreutvikling av det internasjonale formatet IMS-E. IMS er en internasjonal standard for overføring av data innenfor utdanning. Altså HVA datafilen skal inneholde og HVORDAN den er strukturert.

Hva er fordelen med PIFU?

Fordelen med PIFU-IMS er at den er bedre tilpasset norsk skole og Feide, f.eks med tanke på fag og kontaktlærergrupper. 

PIFU har også bedre støtte for overføring av elever uten gyldig norsk fødselsnummer eller D-nummer, blant annet. Spesifikt betyr det at elever uten norsk fødselsnummer blir eksportert fra Visma Flyt Skole dersom man benytter PIFU, noe som ikke skjer dersom man bruker det gamle IMS-E formatet.

En annen, og stor fordel, med å bruke PIFU-formatet er at da støtter eFEIDE automatisk oppdatering av fødselsnummer. Det betyr at når et fødselsnummer blir endret i ditt skoleadministrative system, så blir det oppdatert i eFEIDE automatisk. Tidligere måtte du endre begge steder samtidig for at det ikke skulle oppstå duplikatkontoer, det slipper du nå. Dette forenkler rutiner, fjerner behov for manuelle operasjoner og sørger for færre dupliserte brukerkontoer i systemene dine. Rene kinderegget, med andre ord!

Dette er svært relevant i de tilfeller der fødselsnummer blir automatisk oppdatert i SAS fra Folkeregisteret!

PIFU gjør også at vi kan aktivere automatisk støtte for oppretting og oppdatering av skoler i eFEIDE. Det betyr at dersom du endrer navn på en skole, blir det automatisk endret i eFEIDE. Nye skoler vil også automatisk bli opprettet. Sånn for ordens skyld: Dersom du deaktiverer eller sletter en skole i SAS, blir den ikke automatisk slettet i eFEIDE.

Ok, den er grei. Bør jeg bytte til PIFU?

Vi bruker denne datafilen som grunnlag for å opprette feidekontoer og legge elever/lærere inn i grupper. F.eks er alle Feidegrupper og Teams i M365 basert på denne filen.

Vår anbefaling: Dersom du bruker Visma Flyt Skole eller IST Skole som SAS bør du bytte til PIFU-IMS. Hvis du benytter et annet SAS kan du trygt ignorere hele diskusjonen, siden de (såvidt vi vet) ikke kan benytte PIFU-IMS.

Vi bruker mellom 3 og 5 konsulenttimer på å oppgradere, litt avhengig av hvor komplisert oppsett du har i eFEIDE og tilknyttede målsystemer som kan bli påvirket.

Jeg er overbevist! Hvordan bytter jeg?

Dersom du har Visma Flyt Skole:

 1. Logg på Visma Flyt Skole og gå til Innstillinger:

image (4).png

Vi anbefaler at du krysser av for følgende valg “For PIFU-IMS eksport” i skjermbildet over:

 • Tillat personer uten fødselsnummer

 • Opprette gruppemedlemmer for skole

 • Dersom du har noen målsystemer som trenger foresattdata: Generer foresattgrupper per klasse

  • eFeide benytter ikke foresattdata

 • Opprett grupper for trinn

 • Opprett grupper for fagkoder

 • Overfør valgfag med 10.trinns fagkoder

 1. Bestill endring hos oss her, gjerne med ønsket tidspunkt: https://www.identum.no/bestilling/pifu-ims

Dersom du har IST Skole:

 1. Kontakt ist.skole@ist.com og si at Identum ønsker å gå over til PIFU-format. Be dem om å sende de nødvendige innstillingene til support@identum.no

 2. Bestill endring hos oss her, gjerne med ønsket tidspunkt: https://www.identum.no/bestilling/pifu-ims

Når vi har alt klart vil vi gjennomføre endringen på ønsket tidspunkt.

Når bør jeg endre format?

Vi anbefaler sterkt at bytte skjer ETTER at elevene dra hjem for skoleferien og FØR dere kjører skoleopprykk i skoleadministrativt system.

Vi anbefaler at dere ikke bytter importformat i løpet av et skoleår. Dette bør gjøres i løpet av skoleferien. Dette skyldes at oppbyggingen av fag og grupper varierer noe, og det kan skape problemer for læringsplattformer som Skooler, itslearning og Canvas hvis det endres mens undervisningen pågår. Grupper i PIFU vil ha unike løpenummer som er forskjellige fra dem i IMS-filen, og dette kan føre til endringer i GREP-kodene for elever og lærere. Mange feidetjenester, for eksempel CDU, baserer seg på å lese GREP-kodene til ansatte og elever for å gi tilgang i henhold til dem. Når du bytter format, kan den unike ID-en for hver GREP-kode potensielt endre seg, noe som KAN føre til at det oppstår duplikater i CDU.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.