Skip to main content
Skip table of contents

Hva er rutinen for sletting av elevkonti i AD?

Hvordan er rutinen for sletting av gamle elevkonti? Hvor lenge ligger de i AD før de slettes?
 

Når en elev blir deaktivert i SAS vil eleven ifm neste synk få slettet sin Feidekonto.

Samtidig blir den tilknyttede AD-kontoen deaktivert og flyttet til OU=Slettet.

Etter 12 måneder blir brukerobjektet automatisk slettet permanent.

Dette er en variabel Identum kan justere for kunden, fra 0 til uendelig (dvs at brukerkontoen aldri permanent slettes).

Ta kontakt med support ved spørsmål eller endringsønske!

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.