Skip to main content
Skip table of contents

Hva gjør jeg dersom det mangler brukerkontoer i eFeide?

🤔 Problem

Har du noengang opplevd at det mangler en bruker i eFeide? Det er ikke alltid like lett å vite om feilen ligger i skoleadministrativt system (SAS) eller i eFeide. Heldigvis kan du selv søke i datafilen som blir eksportert fra SAS til eFeide.

🌱 Løsning

Logg på https://mega.efeide.no og gå til system-fanen, velg så Synkronisering og integrasjoner. Rull ned til bunnen av det feltet og klikk på "Last ned siste importfil i XML-format". Nå får du ut en fil som inneholder alle dataene vi har fått fra SAS ifm sist synkronisering. Du kan åpne den i notepad eller notepad++.

  1. Sjekk at datoen er riktig. Hvis denne er gammel, betyr det at vi ikke får ferske data fra SAS. Da må du ta kontakt med oss slik at vi kan feilsøke.

  2. Du kan søke etter f.eks fødselsnummeret til personen du savner. Dersom det ikke finnes i denne filen, vil brukeren heller ikke bli importert inn i efeide.

Dersom du finner brukeren i filen, men ikke i eFeide kan det være flere årsaker til det:

  1. Brukeren er ikke knyttet til en skole, basisgruppe eller undervisningsgruppe. Det er et krav at brukeren skal ha en aktiv tilknytning for å få feidekonto. Sjekk i SAS at brukeren har de samme medlemskapene og innstillingene som andre ved samme skole.

  2. Det er en feil med brukerkontoen. Logg på https://mega.efeide.no og gå til system-fanen, velg så Importhistorikk. Klikk på siste import og se om det er feilmeldinger i loggen:

unnamed (7).png

Kontakt support@identum.no dersom du finner brukeren i datafilen fra SAS eller dersom du har feil i importloggen! Da må vi på banen for å bistå.

📎 Relatert innhold

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.