Skip to main content
Skip table of contents

Hva gjør jeg dersom importen til eFeide har stanset i filteret?

eFeide oppdateres daglig med data fra skoleadministrativt system (SAS). For å unngå store og utilsiktede endringer så kjøres importen gjennom et importfilter. Dette filteret sjekker filen mot forrige import, og hvis endringene er for store stanses synkroniseringen med FEIDE (og resten av synkroniseringssyklusen). For eksempel vil importfilteret i eFeide stanse importen pga for mange endringer når skoleopprykket kommer inn:

image-20240115-090858.png

📘 Slik gjør du

Dersom synkroniseringen har status stoppet fordi antall endringer er over sikkerhetsnivået (se eksempel over), kan du selv slippe filen gjennom importfilteret. Slå først av importfilteret i 2 dager, og trykk deretter på Slipp gjennom neste importfil. Da vil de nye dataene komme inn i eFeide etter neste import (typisk ila natten). 

Hvis du er i tvil om hvorfor filen har stoppet i filteret, må du IKKE slippe den gjennom. Kontakt support@identum.no umiddelbart! 

I eFeide har du mulighet til å forhåndsvise konsekvensene av å slippe gjennom en import som har stanset i filteret:

  1. Gå til eFeide->System->Importhistorikk og klikk på den nyeste importen. Her får du full historikk på hva endringene vil innebære.

image-20240115-091119.png
  1. Rull ned til Logg og søk på “add” for å se nye brukerkontoer, “Edit” for endringer og “Delete” for å se hvilke kontoer som vil bli slettet dersom du trykker på “Slipp gjennom neste importfil” eller åpner importfilteret.

  2. Sjekk at det er noenlunde riktig antall nye kontoer og slettede kontoer, ta gjerne noen stikkprøver. Dersom det er flere slettede kontoer enn det som virker rimelig, bør du ta en ekstra runde og sjekke at det er satt opp riktig i skoleadministrativt system.

image-20240115-091138.png
  1. Når du er fornøyd med at det ser riktig ut, kan du trykke på knappen “Slipp gjennom neste importfil”. Da vil endringene bli importert inn i eFeide neste gang synken kjører.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.