Skip to main content
Skip table of contents

Hva gjør jeg dersom synkroniseringen til eFeide har stanset?

Synkroniseringssyklus er et viktig begrep i eFeide-sammenheng. Det er en prosess som skal sikre høy datakvalitet og påse at kontoer og eksterne systemer som AD, O365, læringsplattformer etc blir vedlikeholdt i overensstemmelse med grunnlagsdata fra kildesystemene. Synkroniseringssyklusen kan beskrives som en flyt hvor man starter med import av kildedata. Disse blir så sammenlignet med forrige import og endringene blir lagt inn i Feidekatalogen. Deretter eksporteres data til tredjeparts systemer.

image-20240115-084619.png

Eksempel på synkstans

Noen ganger stanser synken til eFeide, og det kan det være mange forskjellige årsaker til. I denne artikkelen har vi samlet de vanligste årsakene til stans og hva du som kommuneadministrator i eFeide kan gjøre for å sette synken i gang igjen.

Grønn hake betyr at synksteget er ferdig. Roterende rund sirkel betyr at dette er synksteg som skal kjøres. I dette tilfellet har synken kjørt ferdig "Import Visma Flyt" og venter på "Import FlyVo".

Import SAS ISI

eFeide venter på data fra IST SATS, IST Extens eller IST Everyday. Dette synksteget kan du ikke gjøre noe med selv. Kontakt Identum sin brukerstøtte og be oss om å kikke på det.

Import SAS

eFeide venter på grunnlagsdata fra SAS. Dette gjelder i all hovedsak kun kunder som benytter WIS, iSkole eller som selv henter og lagrer datafiler fra IST lokalt.

Dersom du har WIS

Gå inn på lokal server der vår klient er installert og kjør den planlagte oppgaven "eFeide Export SAS" eller "eFeide synkronisering" i Task Scheduler.

Dersom du har IST

Gå inn på lokal server der vår klient er installert og kjør den planlagte oppgaven "eFeide Export SAS" eller "eFeide synkronisering" i Task Scheduler.

Dersom du har iSkole

Dette synksteget kan du ikke gjøre noe med selv. Kontakt Identum sin brukerstøtte og be oss om å kikke på det.

ImportVismaInschool

Dette synksteget kan du ikke gjøre noe med selv. Kontakt Identum sin brukerstøtte og be oss om å kikke på det.

Import Visma Flyt

Dette synksteget kan du ikke gjøre noe med selv. Kontakt Identum sin brukerstøtte og be oss om å kikke på det.

Import samAccountName

eFeide venter på grunnlagsdata fra lokalt AD. Gå inn på lokal server der vår klient er installert og kjør den planlagte oppgaven "eFeide Export samAccountName" eller "eFeide synkronisering" i Task Scheduler.

Import FlyVo

eFeide venter på grunnlagsdata fra Visma Flyktning og Voksenopplæring. Gå inn på lokal server der vår klient er installert og kjør den planlagte oppgaven "eFeide Export FlyVO" eller "eFeide synkronisering" i Task Scheduler.

Syncronization

Dersom kontosynkroniseringen har stanset på steget Syncronization skyldes dette mest sannsynlig at importfilteret vårt har stanset importen fra skoleadministrativt system (SAS) på grunn av for mange endringer i forhold til forrige import. Dersom du nettopp har kjørt skoleopprykk i SAS bør du lese dette: https://mega.efeide.no/docs/#/md/howto?id=hvordan-kjorer-jeg-skoleopprykk . Kontakt Identum sin support dersom Syncronization har stanset av andre årsaker. 

Export AD

Dette er synksteget som starter overføringen av data til lokal AD. Du må starte en planlagt oppgave (se Task Scheduler på domenekontroller i domenet det gjelder), de heter typisk noe sånt som "eFeide Import AD".

Import AD

Dette er synksteget som mottar tilbakemelding fra lokal AD når "Export AD" har kjørt. Hvis det kræsjer, er det typisk et tegn på at noe gikk galt ifm overføringen til lokal AD. Dette synksteget kan du ikke gjøre noe med selv. Kontakt Identum sin brukerstøtte og be oss om å kikke på det.

Export LMS

Dette er en generisk eksport til tredjepartsystemer som Canvas, Skolon, SDS osv. Dette synksteget kan du ikke gjøre noe med selv. Kontakt Identum sin brukerstøtte og be oss om å kikke på det.

Export 365

Dette er synksteget som starter overføring av data til M365. Dette synksteget kan du ikke gjøre noe med selv. Kontakt Identum sin brukerstøtte og be oss om å kikke på det.

Export Azure

Dette er synksteget som starter overføring av data til Azure. Dette synksteget kan du ikke gjøre noe med selv. Kontakt Identum sin brukerstøtte og be oss om å kikke på det.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.