Skip to main content
Skip table of contents

Hvit skjerm eller loop ved FeidepÄlogging til O365?

đŸ€” Problem

Dersom en bruker fÄr hvit skjerm ved FeidepÄlogging til O365 eller gÄr i loop tilbake til pÄloggingsvinduet til O365, kan det skyldes at immutableID ikke stemmer.

đŸŒ± LĂžsning

NB! Dette krever at du har Azure AD-modulen til Powershell. KjĂžr "Install-module msonline" for Ă„ installere den.

  1. Sjekk at brukerens ObjectGUID i lokal AD stemmer med brukeranker i eFeide: get-aduser [brukernavn]

  2. Start powershell og kjĂžr Connect-MsolService med brukernavn og passord til en adminkonto.

  3. Sjekk ImutableID til brukeren: 

CODE
Get-MsolUser -SearchString [feidebrukernavn] | fl
  1. Dersom dette ikke er likt som i eFeide, mÄ det endres. Det gjÞres med fÞlgende 3 kommandoer. Vi har brukt den fiktive personen Tor Bakke i Utfjord kommune som eksempel:

CODE
# FĂžrst melder du brukeren ut av domenet: 
Set-MsolUserPrincipalName -UserPrincipalName tor.bakke@skole.utfjord.no -NewUserPrincipalName tor.bakke@utfjord.onmicrosoft.com

# Deretter setter du ImmutableID til det samme som i eFeide: 
Set-MsolUser -UserPrincipalName tor.bakke@utfjord.onmicrosoft.com -ImmutableId 'y6KMr43lTUGkBzS1XfPUYg=='

# Til slutt melder du brukere inn i domenet igjen:
Set-MsolUserPrincipalName -UserPrincipalName tor.bakke@utfjord.onmicrosoft.com  -NewUserPrincipalName tor.bakke@skole.utfjord.no

📎 Relatert innhold

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.