Skip to main content
Skip table of contents

Hvordan aktivere jeg feidetjenester?

Dersom du ikke finner en feidetjeneste eller ønsker å ta i bruk nye må du aktivere dem. For å aktivere nye Feidetjenester må det gjøres på http://kunde.feide.no . Logg inn som administrator på http://kunde.feide.no og aktiver tjenestene der:

image-20200806145746-1.png

Dersom en tjeneste ikke er tilgjengelig for aktivering, må du kontakte tjenesteleverandøren for å opprette en avtale med dem.

 Her er en søkbar liste over alle tilgjengelige Feidetjenester: https://www.feide.no/tilgjengelige-tjenester

 Her er Uninett sin egen dokumentasjon for bruk av kundeportalen: https://www.feide.no/kundeportalen

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.