Skip to main content
Skip table of contents

Hvordan endre fødselsnummer på en bruker

For å sikre at brukere synkroniseres korrekt mellom skoleadministrativt system (SAS) og eFeide benyttes en synkroniseringsnøkkel. Denne nøkkelen er som oftest fødselsnummer, 11 siffer på formatet 12345612345 uten bindestrek eller mellomrom. I noen tilfeller benyttes også D-nummer eller et fiktivt fødselsnummer (11 eller 12 siffer). Se https://www.nidsenter.no/fag/fodselsnummer-og-d-nummer/  for mer informasjon om bruk av fødselsnummer og D-nummer. Når en bruker skifter fødselsnummer, må dette endres i både SAS og eFeide for å sikre at brukeren beholder sin Feidekonto og brukerkontoer i ev andre tilknyttede systemer som AD, O365 og G Suite. Noen ganger må også brukerkontoen i lokalt nettverk oppdateres. 

📘 Slik gjør du

Prosedyren for å endre synkroniseringsnøkkelen er slik:

  1. Fødselsnummer-feltet i skoleadministrativt system (SAS) må oppdateres med det nye nummeret.

  2. Fødselsnummer-feltet for brukere i eFeide må oppdateres med det nye nummeret:

eFeide.png
  1. Dersom eFeide synkroniserer brukere til lokalt AD, må også brukerobjektet i AD oppdateres. I de fleste tilfeller er fødselsnummer lagret på attributten employeeNumber, i noen få tilfeller er employeeID eller extensionAttribute benyttet istedenfor employeeNumber:

AD.png

NB! Endringene må gjøres på samme dag, dvs mellom to synkroniseringssykluser i eFeide. Dersom det ikke gjøres samtidig, vil det oppstå duplikatkontoer.

Sjekk Synkronisering og integrasjoner under System-fanen dersom du er usikker på om eFeide synkroniserer til lokalt AD. Synkroniseringssteget Export AD betyr at brukere eksporteres til lokalt nettverk, og da må steg 3 i listen over gjennomføres.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.