Skip to main content
Skip table of contents

Hvordan endre mottaker av synkroniseringsrapporter og driftsmeldinger

Brukere med rettigheten kommuneadministrator i eFeide kan selv fjerne og legge til mottakere av synkroniseringsrapporter og driftsmeldinger

📘 Slik gjør du

Dette gjør du under eFeide->System->Organisasjon->Endre epost for varsling:

image-20201103145752-1.png

eFeide sender ut tre typer eposter:

  1. Synkroniseringsrapporter

  2. Stoppvarsel

  3. Driftsmeldinger

Vi anbefaler at minst 1, helst 2 personer mottar denne typen eposter.

Synkroniseringsrapporter sendes ut etter hver fullførte synkroniseringssyklus, og inneholder detaljer om nye brukere, endringer og slettinger.

Stoppvarsel sendes ut når synken ikke har kjørt på et gitt antall dager, standard er 3 dager. eFeide vil sende ut nytt stoppvarsel hver dag frem til den settes igang igjen.

Driftsmeldinger sendes ut av Identum brukerstøtte ved driftskritiske hendelser.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.