Skip to main content
Skip table of contents

Hvordan endrer jeg navn på Feidekatalogen min?

Du kan selv sette visningsnavn på din organisasjon/skoleeier i Feide. Visningsnavn er det som vises som organisasjonsnavn

📘 Slik gjør du

  1. Logg på http://kunde.feide.no som administrator og klikk på Organisasjon

  2. Øverst på skjermen er visningsnavn, klikk på Rediger:

image-20220225080917-1.png
  1. Legg inn visningsnavn på de språkene du ønsker:

image-20220225081038-2.png

  1. Rull helt ned og trykk på Lagre. Visningsnavn vil nå oppdatere seg ila kort tid. 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.