Skip to main content
Skip table of contents

Hvordan finne ansatte uten tofaktormetode?

I mange tilfeller kan det være nyttig for administratorer å få en oversikt over hvilke ansatte som mangler tofaktormetode.

📘 Slik gjør du

  1. Gå til gruppe og velg en fellesgruppe for ansatte, f.eks "Alle ansatte på Langåsen Pensjonatskole"

group_list.png

  1. Sorter listen etter tofaktor-metoder. Brukere med "-" er uten tofaktormetode, andre brukerne har forskjellige symboler etter hvilken metode de er tildelt. Listen kan skrives ut.

Merk at "Tofaktor-tjenester" viser hvor mange FEIDE-tjenester som er pålagt tofaktor for den ansatte.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.