Skip to main content
Skip table of contents

Hvordan godkjenner jeg tilgang til tjenester registrert i Nye Feide?

Nye tjenester i Dataporten er automatisk tilgjengelig for privat bruk dersom brukerne godkjenner bruksvilkårene. Dataporten er en del av Nye Feide. Dette betyr at for tjenester registrert i Nye Feide må brukerne akseptere bruksvilkår, med mindre en Feideadmin har godtatt dem på vegne av hele organisasjonen. Da vil yngre elever få dette problemet:

image-20200821082132-1.png

📘 Slik gjør du

Dette løses ved å gå til http://dashboard.dataporten.no -> Godkjenning av tjenester og så godkjenne de tjenestene det gjelder:

image-20200821082319-2.png

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.