Skip to main content
Skip table of contents

Hvordan kontrollere at passordsynkronisering fra AD til eFeide fungerer

🤔 Problem

Dersom brukere endrer passord i AD uten at det endres tilsvarende i eFeide, har du et problem.

🌱 Feilsøking

  1. Sjekk tidspunkt for sist passordbytte på brukeren i eFeide.

  2. Søk opp brukeren i Active Directory Users and Computers på primær domenekontroller og endre passord (gjerne tilbake til førstegangspassordet du ser i eFeide)

  3. Sjekk Event Viewer for feilmeldinger

  4. Drikk en 3-4 slurker kaffe

  5. Sjekk tidspunkt for sist passordbytte i eFeide på nytt:

image.png

Dersom tidspunktet stemmer, fungerer passordbytte som det skal. Dersom tidspunktet ikke blir oppdatert, må du kontakte oss på support.

📎 Relatert innhold

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.