Skip to main content
Skip table of contents

Hvordan oppretter jeg manuelle feidebrukere?

Denne videoen demonstrerer hvordan du oppretter en manuell brukerkonto i eFeide, med fag og klassetilhørighet: https://www.screencast.com/users/IdentumAS/folders/Capture/media/cffa9327-81e4-4c36-8cb9-2e8280806af3/embed

Oppretting av manuelle brukere er tilgjengelig for kommuneadministratorer. Gå til eFeide->System-> Manuelle brukere og klikk deretter på + tegnet for å opprette en ny brukerkonto.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.