Skip to main content
Skip table of contents

Hvordan slår jeg sammen duplikatbrukere i AD?

I noen tilfeller kan det oppstå duplikatbrukere i AD. De har typisk samme samaccountname+løpenummer. Heldigvis er det enkelt å rydde opp i dem!

📘 Slik gjør du

katalogen c:\efeide på domenekontroller ligger exe-filen eFeide.Client.exe. Den kan kjøres med følgende parametre i kommandolinjen (start som administrator):

CODE
eFeide.Client.Exe adjoin [org.nr] 5 [brukernavn som skal beholdes] [brukernavn som skal slettes]

Org.nr finner du under system-fanen i eFeide. Skal skrives uten mellomrom og med NO først, slik: NO989077457. For skoler i utlandet er det U istedenfor NO. 

Eksempel:

CODE
eFeide.Client.Exe adjoin NO989077457 5 manfra manfra1

 I dette tilfellet skjer følgende:

  1. manfra blir meldt inn i eFeide grupper

  2. manfra1 blir slettet

  3. manfra flyttes til korrekt OU

  4. manfra blir knyttet mot FEIDE

Forutsetninger:

  1. Det kjøres med admin-rettigheter

  2. At konto som skal slettes er generert av eFeide

  3. Begge AD-kontoene må ha samme verdi i attributten employeeNumber

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.