Skip to main content
Skip table of contents

Hvordan tester jeg at en feidekonto fungerer?

Har en bruker problemer med en enkelt FEIDE-tjeneste? Sjekk først om vedkommende klarer å logge seg på https://innsyn.feide.no med sin feidekonto og passord. Dersom det er tilfellet, fungerer FEIDE-brukernavnet og passordet. Da er det stor sannsynlighet for at problemet ligger med selve tjenesten brukeren forsøker å logge på, og ikke FEIDE-kontoen til brukeren. 

📘 Slik gjør du

  1. Sjekk først om vedkommende klarer å logge seg på https://innsyn.feide.no med sin feidekonto og passord. Dersom det er tilfellet, fungerer FEIDE-brukernavnet og passordet. Da er det stor sannsynlighet for at problemet ligger med selve tjenesten brukeren forsøker å logge på, og ikke FEIDE-kontoen til brukeren. 

  2. Hvis brukeren ikke klarer å logge seg på innsyn, bør du prøve å tilbakestille passordet til brukeren og se om det hjelper. Det er forbausende mange ganger det hjelper.

  3. Hvis heller ikke dette fungerer, bør du notere ned feilkoden og sjekke den via kunde.feide.no

  4. Hvis ingenting av det ovenstående fungerer bør du kontakte oss!

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.