Skip to main content
Skip table of contents

Ny Azure AD eksportmodul

Eksportmodulen i eFeide baserer seg på det gamle MSOL-APIet og er overmoden for utskiftning. MSOL har økende problemer med kapasitet, stabilitet og vi får stadig flere henvendelser fra dere ang funksjonalitet som rett og slett ikke finnes i MSOL. Derfor har Sturle laget en ny versjon som baserer seg på Graph-APIet. Eller sagt med mindre teknobabbel: Vi har en ny integrasjon med Azure som er både mer stabil og mer fleksibel enn dagens løsning.

Microsoft deaktiverer MSOL 30. mars 2025. Dersom denne modulen ikke er byttet ut vil koblingen mellom eFeide og Microsoft 365 svikte. Konsekvensen av det er at passordsynkroniseringen mellom eFeide og 365 stanser og at brukere ikke lenger blir opprettet, vedlikeholdt eller deaktivert i 365. 

image-20240302-150438.png

Fordeler med den nye integrasjonen

  • Fleksibilitet: Graph er et mer generelt API enn MSOL, noe som gir deg mer fleksibilitet til å tilpasse eksporten. Derfor er den nye integrasjonen styrt via maler (på samme måte som i eAdm), og kan tilpasses den enkelte brukergruppe og skole, f.eks hvis du ønsker en annen navnestandard på grupper enn det du har nå.

  • Skalerbarhet: Graph er designet for å skalere til store miljøer, noe som er viktig hvis du har mange brukere eller enheter å administrere.

  • Sikkerhet: Graph bruker Azure AD-sikkerhetsfunksjoner, noe som gir deg trygghet i viten om at dine data er beskyttet.

  • Stabilitet: Graph er ansett for å være mer stabilt enn MSOL, noe som reduserer antall feil ifm provisjonering av brukere, gruppemedlemskaper og lisenser.

Jeg vil gjerne oppgradere til den nye Azure-modulen

Gode ting. Det vi trenger fra deg da er info om ev endringer i dagens oppsett. F.eks navnestandard på brukere eller grupper, lisenser, attributtverdier osv. Hvis det ikke er noen endringer, vil vi gjenskape dagens MSOL-løsning via Graph. Tar oss 3-5 timer.

Du kan bestille oppgradering her: https://www.identum.no/bestilling/azure-for-efeide

Jeg ønsker å kutte ut lokal AD for elever!

Fornuftig! Da forenkler du arkitekturen din og sparer penger samtidig. Dersom det kun er eTid som gjør at du har elever i lokal AD, så vit at eTid for Azure er et godt alternativ. Kontakt brukerstøtte via docs.identum.no, så hjelper vi deg. Da kommer vi til å ta en prat om hvordan du ønsker at dataflyten til Azure skal se ut, så lager vi det for deg

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.