Skip to main content
Skip table of contents

Skooler

Identum har tre forskjellige mulige eksporter til Skooler:

Grunnlagsdata fra SAS, beriket med FEIDE-ident

Dette er den enkleste løsningen å sette opp. Vi anbefaler at dere kontakter Skooler på forhånd og får dem til å klargjøre mottak av data. Så snart Skooler er klar, kontakter de oss for oppsett og testing av integrasjon mellom eFeide og Skooler.

Grunnlagsdata fra SAS + data fra Voksenopplæring, begge beriket med FEIDE-Ident

I dette tilfellet anbefaler Skooler at skolen og voksenopplæringen settes opp på hver sin installasjon på samme O365 tenant. Dette må bestilles av Skooler. De vil sette opp løsningen og klargjøre for mottak av data. Så snart Skooler er klar, kontakter de oss for oppsett og testing av integrasjon mellom eFeide og Skooler.

Grunnlagsdata fra SAS for flere kommuner, beriket med FEIDE-ident

Dette er fullt mulig, gitt at alle kommunene har samme O365 tenant. Dette må bestilles av Skooler. De vil sette opp løsningen og klargjøre for mottak av data. Så snart Skooler er klar, kontakter de oss for oppsett og testing av integrasjon mellom eFeide og Skooler.

NB! Merk at oppsett av integrasjonen til Skooler kan medføre ekstra oppsettkostnader fra Skooler sin side. Identum tar 3-5 timers konsulentarbeid for å sette opp en eksport til Skooler, avhengig av kompleksitet. 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.