Skip to main content
Skip table of contents

Tieto Education

Ansattbrukere blir ikke eksportert fra Tieto Education

Vi har opplevd at det i noen tilfeller at alle ansatte ikke blir eksportert fra Tieto. Dette er fordi det ikke det ikke er tilstrekkelig å være registrert som ansatt ved en skole for å bli eksportert, en må også ha en stillingskode i Tieto. Mangler den blir ikke læreren det gjelder eksportert til eFeide. 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.