Skip to main content
Skip table of contents

Tofaktor-SMS og OneCall

Vi opplever at noen brukere har problemer med å få aktivert SMS som tofaktormetode. De får ikke sendt bekreftelsen "efeide" til 1963. Dette gjelder i hovedsak brukere med OneCall som mobiloperatør. Dersom dette skjer må personen det gjelder kontakte OneCall kundestøtte, da det kan være at det er en sperre på muligheten til å sende SMS til 1963, eller at abonnementet ikke støtter det. 

Alternativt kan brukeren benytte Authenticator/godkjennerapp istedenfor. 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.