Skip to main content
Skip table of contents

Vigilo

Vigilo er et norsk programvareselskap som leverer skole og oppvekstadministrative systemer til barnehager, skoler og SFO.

Import av data fra Vigilo

For at eFeide skal kunne importere data fra Vigilo, må du bestille tilgang oss fra Vigilo. Vi trenger Tenant-ID og token. Når du får det fra Vigilo, videresender du det til vår brukerstøtte eller til den av oss som er ansvarlig for å sette opp eFeide for deg.

Vigilo trenger IP til våre servere: 51.13.64.233 og 51.13.103.8.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.