Skip to main content
Skip table of contents

Visma FlyVO

eFeide kan motta data fra Visma Flyktning og Voksenopplæring (FlyVO) og dermed gi elever og ansatte i voksenopplæringen Feidekontoer på lik linje med grunnopplæringen. Dataene blir også eksportert videre til andre tilknyttede systemer, som AD, G Suite, M365 eller læringsplattformer som itslearning, Skooler og Canvas. Ta kontakt med support@identum.no for å bestille denne modulen.

Oppsett av eksport av brukerdata fra FlyVO

Forutsetningen for å kunne importere FlyVO-data til eFeide er at FlyVO blir satt opp til å eksportere en eksportfil til mappen c:\efeide\flyvo på den serveren der vår lokale klient er installert. Vedlagt er et konfigurasjonsdokument fra Visma som beskriver hvordan man setter dette opp:

Oppsett_av_dataeksport_fra_Visma_Flyktning_og_Voksenopplæring.pdf

  1. For å hindre forsinkelser i dataflyten mellom FlyVO, eFeide og tredjepartsystemer som AD, G Suite og M365 anbefaler vi at tidspunkt for eksporten settes til 1 time før synkroniseringssyklusen til eFeide begynner. Tidspunktet ser man ved å logge inn på http://mega.efeide.no under fanen System -> Synkronisering og integrasjoner.

  2. Som standard eksporterer FlyVO data til c:\flyktning\ims_Eksport\Eksport.xml. Dersom denne stien ikke er på samme server som den lokalt installerte klienten til eFeide, bør dette endres til c:\efeide\vofly der hvor vår klient er installert. Hør med oss om du er usikker.

  3. Vi anbefaler at alle ansatte i Visma FlyVO legges inn med fødselsnummer, slik at de ikke får duplikatkontoer dersom de allerede har en Feidekonto. Det er også viktig at alle elevene er registrert med et unikt IDnummer, fortrinnsvis F-, D- eller DUF-nummer. Elever som ikke har dette får et 4-sifret løpenummer i FlyVO og det er ikke godt nok for Feide.

  4. Tips: Sjekk innstillingene i Verktøy -> Eksport av personopplysninger

Det er viktig at fødselsnummer registreres korrekt, 11 siffer uten mellomrom.

Forbedelser i lokal AD eller Azure AD/M365

  1. Dersom elevene eller lærerne i FlyVO allerede har konto i lokal AD er det viktig at dere legger inn fødselsnummer i samme attributt som eFeide benytter. Da vil brukerkontoene bli merget med data som kommer fra FlyVo, og dere unngår duplikater. Brukernavnet i Feide vil automatisk bli korrigert til å matche brukernavn (samaccountname) i AD på første synkronisering mellom eFeide og lokal AD. 

  2. Dersom de allerede har en konto i Azure AD/M365, er det viktig at brukernavnet (alt foran @ i UPN) i Azure AD er likt som det brukerne får i Feide. Om nødvendig kan vi få en liste fra dere med navn+fødselsnummer+UPN slik at vi kan opprette feidekontoene med det samme brukernavnet som de allerede har. 

  3. Dersom dere har synk med AD; sjekk at alle brukere i FlyVO som matcher eksisterende brukere i AD har fødselsnummer i employeeNumber. Hvis ikke må det legges inn på alle eksisterende AD-brukere.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.