Skip to main content
Skip table of contents

Tilgjengelighetserklæring for universell utforming - eAdm

En tilgjengelighetserklæring er et skjema der leverandører oppgir i hvor stor grad de oppfyller kravene til universell utforming

Hva er en tilgjengelighetserklæring?

WCAG (Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold) er en standard for universell utforming. Kort sagt så sier den at nettsteder skal være tilgjengelig for alle, uansett funksjonsevne. Offentlige virksomheter som leverer tjenester basert på nettløsninger fra tredjeparter, er juridisk ansvarlig for å ha tilgjengelighetserklæring for disse.

Hva må jeg gjøre?

Hva med Identum da?

eFeide og eAdm oppfyller alle kravene i WCAG versjon 2.1. Du kan hente tilgjengelighetserklæring for alle våre feidetjenester på kunde.feide.no eller laste dem ned fra denne siden.

Tilgjengelighetserklæring for eAdm

Tjenestenavn: eAdm
Leverandørnavn: Identum AS
Leverandør ID: NO994479865
Tjenestens URL: https:/mega.eadm.no/
Sist oppdatert: 29.02.2024

WCAG 2.1 krav og støtte

Krav

Nivå

Støttet

Kommentarer

Prinsipp 1. Oppfattelig
Informasjon og komponenter må presenteres for bruker på måter de kan oppfatte.

1.1.1

Ikke-tekstlig innhold

A

Ja

1.2.1

Bare lyd og bare video (forhåndsinnspilt)

A

Ikke relevant

Tjenesten har ikke video eller lyd.

1.2.2

Teksting (forhåndsinnspilt)

A

Ikke relevant

Tjenesten har ikke video eller lyd.

1.2.5

Synstolking (forhåndsinnpilt)

AA

Ikke relevant

Tjenesten har ikke video eller lyd.

1.3.1

Informasjon og relasjoner

A

Ja

1.3.2

Meningsfylt rekkefølge

A

Ja

1.3.3

Sensoriske egenskaper

A

Ja

1.3.4

Visningsretning

AA

Ja

1.3.5

Identifiser formål med inndata

AA

Ja

1.4.1

Bruk av farge

A

Ja

1.4.2

Styring av lyd

A

Ikke relevant

Tjenesten har ikke video eller lyd.

1.4.3

Kontrast (minimum)

AA

Ja

1.4.4

Endring av tekststørrelse

AA

Ja

1.4.5

Bilder av tekst

AA

Ja

1.4.10

Dynamisk tilpasning (Reflow)

AA

Delvis

Noen elementer skalerer ikke like godt på høye zoom-verdier. Dette skal utbedres i Q2 2024.

1.4.11

Kontrast for ikke-tekstlig innhold

AA

Ja

1.4.12

Tekstavstand

AA

Ja

1.4.13

Pekerfølsomt innhold eller innhold ved tastaturfokus

AA

Ja

Prinsipp 2: Operativ
Bruker må kunne benytte grensesnitt og navigasjon.

2.1.1

Tastatur

A

Ja

2.1.2

Ingen tastaturfelle

A

Ja

2.1.4

Hurtigtaster som består av ett tegn

A

Delvis

Noen skjemaelementer støtter ikke enter-trykk. Dette skal utbedres i Q2 2024.

2.2.1

Justerbar hastighet

A

Delvis

Popover med meldinger kan kun settes på pause ved mouseover. Dette skal utbedres i Q2 2024.

2.2.2

Pause, stopp, skjul

A

Ja

2.3.1

Terskelverdi på maksimalt tre glimt

A

Ikke relevant

Tjenesten har ikke blinkende innhold.

2.4.1

Hoppe over blokker

A

Ja

2.4.2

Sidetitler

A

Ja

2.4.3

Fokusrekkefølge

A

Ja

2.4.4

Formål med lenke (i kontekst)

A

Ja

2.4.5

Flere måter

AA

Nei

Tjenesten mangler en sitemap. Dette skal utbedres i Q2 2024.

2.4.6

Overskrifter og ledetekster

AA

Ja

2.4.7

Synlig fokus

AA

Ja

2.5.1

Pekerbevegelser

A

Ja

2.5.2

Pekeravbrytelse

A

Ja

2.5.3

Ledetekst i navn

A

Ja

2.5.4

Bevegelsesaktivering

A

Ikke relevant

Tjenesten har ikke bevegelsesaktivert funksjonalitet.

Prinsipp 3: Forståelig
Informasjon og bruk av grensesnitt må være forståelig for bruker.

3.1.1

Språk på siden

A

Ja

3.1.2

Språk på deler av innhold

AA

Ikke relevant

Innhold er alltid i samme språk som siden.

3.2.1

Fokus

A

Ja

3.2.2

Inndata

A

Ja

3.2.3

Konsekvent navigering

AA

Ja

3.2.4

Konsekvent identifikasjon

AA

Ja

3.3.1

Identifikasjon av feil

A

Ja

3.3.2

Ledetekster eller instruksjoner

A

Ja

3.3.3

Forslag ved feil

AA

Delvis

Enkelte skjema gir feilmelding på input-data men mangler en tydelig instruks på hvordan feil kan utbedres. Dette skal utbedres i Q2 2024.

3.3.4

Forhindring av feil (juridiske feil, økonomiske feil, datafeil)

AA

Ja

Prinsipp 4: Robust
Innhold må være robust slik at det kan tolkes pålitelig av verktøy, herunder også hjelpeteknologier.

4.1.1

Parsing (oppdeling)

A

Ja

4.1.2

Navn, rolle, verdi

A

Ja

4.1.3

Statusbeskjeder

AA

Ja


Nedlastinger

Identum_AS__Identum_enkel_skypålogging__2041929__13.1.2023.csv Identum_AS__Identum_enkel_Office365-pålogging__2159968__13.1.2023.csv Identum_AS__Identum_enkelt_kodeark__2160310__13.1.2023.csv 20230113_Identum_AS_-_Tilgjengelighetserklæring_eAdm.csv 20230113_Identum_AS_-_Tilgjengelighetserklæring_eFeide.csv

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.