Skip to main content
Skip table of contents

Tilgjengelighetserklæring for universell utforming - eFeide

Dere har sikkert fått et varsel fra SIKT om at dere må levere inn tilgjengelighetserklæring for alle nettstedene dere benytter før 1. februar 2023. En tilgjengelighetserklæring er et skjema der leverandører oppgir i hvor stor grad de oppfyller kravene til universell utforming

Hva er en tilgjengelighetserklæring?

WCAG (Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold) er en standard for universell utforming. Kort sagt så sier den at nettsteder skal være tilgjengelig for alle, uansett funksjonsevne. Offentlige virksomheter som leverer tjenester basert på nettløsninger fra tredjeparter, er juridisk ansvarlig for å ha tilgjengelighetserklæring på disse innen 1. februar 2023.

Dette betyr at alle OFFENTLIGE vertsorganisasjoner (kommuner og fylker) må vurdere tilgjengeligheten i tjenestene de bruker gjennom Feide og sende inn en vurdering på uustatus.no. Alle tjenesteleverandører har fått beskjed om å fylle ut en slik erklæring på kunde.feide.no, slik at dere kan laste dem ned derfra.

Hva må jeg gjøre?

Hva med Identum da?

eFeide og eAdm oppfyller alle kravene i WCAG versjon 2.1. Du kan hente tilgjengelighetserklæring for alle våre feidetjenester på kunde.feide.no eller laste dem ned fra denne siden

Jeg har spørsmål!

Tilgjengelighetserklæring for eFeide

Tjenestenavn:|eFeide||

Leverandørens ID:|NO994479865||
Leverandørnavn:|Identum AS||
Tjenestens URL:|https://mega.efeide.no/||
Sist oppdatert:|13.1.2023||
|||
#|Kriterie|Svar|Kommentar fra tjenesteleverandør
1.1.1|Ikke-tekstlig innhold|Ja|
1.2.1|Bare lyd og bare video (forhåndsinnspilt)|Ikke relevant|Tjenesten har ikke video eller lyd.
1.2.2|Teksting (forhåndsinnspilt)|Ikke relevant|Tjenesten har ikke video eller lyd.
1.3.1|Informasjon og relasjoner|Ja|
1.3.2|Meningsfylt rekkefølge|Ja|
1.3.3|Sensoriske egenskaper|Ja|
1.3.4|Visningsretning|Ja|
1.3.5|Identifiser formål med inndata|Ja|
1.4.1|Bruk av farge|Ja|
1.4.2|Styring av lyd|Ikke relevant|Tjenesten har ikke video eller lyd.
1.4.3|Kontrast (minimum)|Ja|
1.4.4|Endring av tekststørrelse|Ja|
1.4.5|Bilder av tekst|Ja|
1.4.10|Dynamisk tilpasning (Reflow)|Ja|
1.4.11|Kontrast for ikke-tekstlig innhold|Ja|
1.4.12|Tekstavstand|Ja|
1.4.13|Pekerfølsomt innhold eller innhold ved tastaturfokus|Ja|
2.1.1|Tastatur|Ja|
2.1.2|Ingen tastaturfelle|Ja|
2.1.4|Hurtigtaster som består av ett tegn|Ja|
2.2.1|Justerbar hastighet|Ja|
2.2.2|Pause, stopp, skjul|Ja|
2.3.1|Terskelnivå på maksimalt tre glimt|Ja|
2.4.1|Hoppe over blokker|Ja|
2.4.2|Sidetitler|Ja|
2.4.3|Fokusrekkefølge|Ja|
2.4.4|Formål med lenke (i kontekst)|Ja|
2.4.5|Flere måter|Ja|
2.4.6|Overskrifter og ledetekster|Ja|
2.4.7|Synlig fokus|Ja|
2.5.1|Pekerbevegelse|Ja|
2.5.2|Pekeravbrytelse|Ja|
2.5.3|Ledetekst i navn|Ja|
2.5.4|Bevegelsesaktivering|Ikke relevant|Tjenesten har ikke bevegelsesaktivert funksjonalitet.
3.1.1|Språk på siden|Ja|
3.1.2|Språk på deler av innhold|Ja|
3.2.1|Fokus|Ja|
3.2.2|Inndata|Ja|
3.2.3|Konsekvent navigering|Ja|
3.2.4|Konsekvent identifikasjon|Ja|
3.3.1|Identifikasjon av feil|Ja|
3.3.2|Ledetekster eller instruksjoner|Ja|
3.3.3|Forslag ved feil|Ja|
3.3.4|Forhindring av feil (juridiske feil, økonomiske feil, datafeil)|Ja|
4.1.1|Parsing (oppdeling)|Ja|
4.1.2|Navn, rolle, verdi|Ja|
4.1.3|Statusbeskjeder|Ja|

Nedlastinger

Identum_AS__Identum_enkel_skypålogging__2041929__13.1.2023.csv Identum_AS__Identum_enkel_Office365-pålogging__2159968__13.1.2023.csv Identum_AS__Identum_enkelt_kodeark__2160310__13.1.2023.csv 20230113_Identum_AS_-_Tilgjengelighetserklæring_eAdm.csv 20230113_Identum_AS_-_Tilgjengelighetserklæring_eFeide.csv

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.