Skip to main content
Skip table of contents

And/Or og AndAnd/OrOr i regelsett

Forvirret over bruken av And, AndAnd, Or og OrOr i regelsett? Det er vi også i perioder.

Litt forenklet kan vi si at AndAnd og OrOr gir bedre ytelse for deg og for oss,  og er de operatorene som anbefales brukt i vanlige enkle regler der du ikke blander uttrykkene.

AndAnd / OrOr fungerer slik:

Gitt A = false og B = sann, hvis A AndAnd B, så vil kun A evalueres i et regelsett
Gitt A = sann og B = sann, hvis A OrOr B, så vil kun A evalueres i et regelsett

Med andre ord:

AndAnd eller OrOr evaluerer altså et regelsett sekvensielt, og returnerer svar så snart regelen foran  bryter hele uttrykket.

And / Or evaluerer regelsettet under ett før svar returneres.

I praksis

Når du bare har OG i et regelsett, kan du fint benytte AndAnd, det gir deg raskere prosessering:

Det samme gjelder dersom du kun har ELLER i regelsettet, da bør du bruke OrOr og dermed også få raskere prosessering:

Dersom du blander OG og ELLER, bør du bruke OrOr til å skille mellom forskjellige sett med kriterier og And til å binde sammen reglene i hvert enkelt sett:

På dette skjermbildet er linje 1 og 2 et separat sett, det samme er linje 3,4 og 5. De er skilt fra hverandre med OrOr

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.