Skip to main content
Skip table of contents

Importere ansatte med startdato fram i tid

eAdm kan importere ansatte med startdato et gitt antall dager frem i tid.
Metode og oppsett kan variere noe med kildesystem, men som hovedsak gjelder innholdet i denne artikkelen.

Dette kan du se som et eget synkroniseringsteg ImportHRFuture i eAdm->Synkronisering->Synkroniseringssyklus

Dersom ImportHrFuture er på plass i din synkronseringssyklus, importerer vi fremtidige ansatte. Er den ikke på plass, kontakt support og be om at dette legges til.

Antall dager er styrt av en innstilling i config-filen for vår lokale klient i AD. DaysFuture angis som et tall, med antall dager fra dagens dato. Alle ansatte som har startdato for ansettelsesforholdet sitt innenfor dette tidsrommet vil bli importert på lik linje med andre ansatte. 

NB! Ta alltid backup av config-filen hvis du skal endre på noe. Spør oss om du er usikker!

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.