Skip to main content
Skip table of contents

Arbeidsflyt: Bestille konto til eksterne brukere

Dette tilpassede skjemaet krever eHub - en tilleggsmodul som du kan få vite mye mer om ved å ta kontakt med salg@identum.no!

Med denne arbeidsflyten kan alle ledere bestille kontoer til eksterne brukere for sin avdeling, for eksempel studenter, vikarer eller innleide konsulenter.

Utgangspunktet er et digitalt bestillingsskjema som kun ledere har tilgang til

image-20240116-150524.png

I dette eksempelet har kunden tilgangsstyring i sanntid og den nye brukerkontoen blir opprettet i AD så snart skjemaet er sendt inn. Leder for valgt avdeling mottar en epost med informasjon om at den nye kontoen er opprettet og hvilke tilganger som er gitt. På startdato får brukeren en SMS med tilgangsinformasjon, på utløpsdato blir alle tilganger stengt og kontoen deaktivert. Dersom startdato er dagens dato blir konto opprettet umiddelbart og brukeren vil kunne logge seg på ila 5-10 minutter.

 

Det er selvsagt også mulig å sette opp denne arbeidsflyten slik at IKT eller for eksempel seksjonsleder må godkjenne bestillingen før kontoen blir opprettet.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.