Skip to main content
Skip table of contents

Deltasynk - tilgangsstyring i sanntid

eAdm har mulighet til å kjøre tilgangsstyring i (nær) sanntid. I praksis betyr dette at dersom en avdelingsleder gir en av sine ansatte tilgang til et fagsystem, vil den ansatte få tilgangen på plass med det samme.

image-20240116-122655.png

Dette gjør vi med å kjøre kontinuerlige minisynker som kun har med seg endringene i eAdm siden sist synk, og deretter eksporterer dem til målsystemene dine. På faste tidspunkter kjører en full synk som også henter nye data fra lønn og personalsystemet.

 

Kostnad: 3-4 timer konsulentarbeid for å endre på eksisterende oppsett per eAdm-instans. Kontakt brukerstøtte dersom dere ønsker å få dette på plass.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.