Skip to main content
Skip table of contents

ARX Nøkkelkortsystem

ARX ​​fra Assa Abloy er et unikt sikkerhetssystem med alarmer og tilgangskontroll som styrer ulike funksjoner i en eiendom. Systemet styrer og sørger for at for eksempel innbruddsalarmer, dørlåser og automatiske dører, brannalarmer jobber sammen. 

Vår nye integrasjon med ARX sørger for at brukerkontoer blir automatisk opprettet, vedlikeholdt og viktigst av alt: Deaktivert når en bruker ikke lenger skal ha tilgang. 

https://www.assaabloy.com/no/no/solutions/topics/access-control/arx/how-arx-works

Kontakt salg@identum.no dersom du ønsker et tilbud på integrasjon med ARX.

Forberedelser før oppsett

  1. Sjekk at ARX-installasjonen din har korrekt lisens for IMPORT. Hør med kundekontakten din hos ARX dersom du er usikker.

  2. Installere sertifikat på tjenesten ARX. ARX har en egen sertifikatinstallasjonsguide som kunden må foreta på serveren sin (se dokumentasjon under)

  3. Du må åpne for inngående tilgang i brannmuren fra eAdm (fra ip 51.120.80.51, port 5003, TLS) til ARX-server

  4. Du må sende oss URL til ARX-server inkl portnummer + sende brukernavn og passord på en servicebruker med tilganger i ditt ARX-system.

  5. Bestemme hvilke brukere som skal eksporteres fra eAdm og over til ARX.

  6. Velge om integrasjonen skal slette alle andre brukere i ARX ved full eksport. Da blir brukere som ikke er med i eksporten slettet.

Ad pkt 6: I de aller fleste tilfeller er dette noe du IKKE ønsker.

Dokumentasjon fra ARX

UG905342A_(ARX Skapa certifikat).pdf

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.