Skip to main content
Skip table of contents

Automatiske og manuelle grupper?

I eAdm skiller vi på automatiske og manuelle grupper. Her forklarer vi kort forskjellen på dem, og hvordan de kan behandles f.eks. ved eksport til målsystemer.

Manuelle grupper er grupper som er importert fra målsystem (evt opprettet i eADM for å eksporteres) og som har en tilpasset medlemsregel.

Det vi kaller automatiske grupper, er grupper som er generert ut fra det til enhver tid gjeldende organisjonskartet importert fra HRM. De opprettes og vedlikeholdes med medlemmer automatisk ved hver synkronisering.

Det kan finnes flere sett med automatiske grupper:

  • Standard - Inneholder alle ansatte på den enkelte avdeling.

  • Distribusjonsgrupper - som standard, men et ekstra sett dersom man ønsker å skille sikkerhetsgrupper og distribusjonsgrupper. Identifiseres med prefiks dist-

  • Ledergrupper - inneholder ledere på denne avdelingen og underavdelinger Identifiseres med prefiks Ledelse_.

  • Samlegrupper - inneholder alle ansatte på avdelingen og underavdelinger. Identifiseres med prefiks nest-.

Oppsett av regelsett for automatiske grupper

Du kan enkelt skille mellom automatisk og manuelt opprettede grupper ved å benytte Manual er sann/ikke sann i det tilhørende regelsettet

Når grupper skal eksporteres til målsystem, må man sette opp en eksportmal med tilhørende regelsett som identifiserer gruppene som malen skal gjelde for.

Eksempelet under finner alle grupper som er automatisk opprettet og som ikke begynner med Ledelse_eller dist-. Du kan opprette ulike regelsett som inkluderer de ulike gruppene, og eventuelt plukker ut underutvalg som skal behandles ulikt i synkroniseringsmalene.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.