Skip to main content
Skip table of contents

Grunnleggende konsepter

Denne dokumentasjonen omhandler webapplikasjonen eAdm, en identitethåndterings-løsning (IGA - Identity Governance and Administration).

Systemet tar imot data fra lønns- og/eller personalsystem. Disse dataene eksporteres til lokale AD-domener, Microsoft Entra / Azure, Google Workspace og ulike fagsystemer via svært fleksible og selvbetjente konfigurasjonsmoduler.

Figur - Overordnet arkitektur for eAdm.

Tiltenkt målgruppe for dokumentasjonen er alle brukere av eAdm - fra ansatte til administratorer. Vi tror de fleste brukere vil ha lite behov for å lese dokumentasjonen fra begynnelse til slutt, men istedenfor benytte dokumentasjonen som et oppslagsverk når man står fast eller ønsker fordypning.

Det er viktig å merke seg at hvilken informasjon og funksjonalitet som er tilgjengelig i eAdm er avhengig av brukers rettighet og hvilke tilleggstjenester organisasjonen har. Dvs. at ikke nødvendigvis alle deler av dokumentasjonen er relevant for deg.

Merk også at eAdm er under kontinuerlig oppdatering. Dette kan medføre at noen skjermbilder har et annerledes utseende enn hva som er réelt.

Dersom du har behov for support så tar du kontakt med din lokale IT-support. De vil eventuelt ta kontakt med våre teknikere ved behov.

Dersom du har ønsker eller tanker om eAdm eller denne dokumentasjonen så vil vi gjerne høre fra deg. Benytt da tilbakemeldingsskjemaet i applikasjonen for å dele dine tanker.

Vi håper du får stor nytteverdi av eAdm og ønsker deg lykke til i ditt arbeid!

Hilsen alle oss i Identum

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.