Skip to main content
Skip table of contents

Brukeranker og gjenoppretting i eAdm

Brukeranker er koblingen mellom brukeren i eAdm og eksterne systemer som Active Directory (AD)Microsoft Azure AD (Entra ID) og Public 360.
Ankeret er en verdi som identifiserer brukeren unikt i det eksterne systemet. Brukeranker til lokalt AD og Azure ObjectGUID, mens for ulike fagsystemer vil det variere litt hva som er den unike IDen
Les mer om hvordan tolke de ulike feltene i brukeranker her: Objekter

Alle med tilgang på administratornivå i eAdm kan gjenopprette brukeranker for brukere.
Søk opp brukeren, gå til Brukeranker og trykk på resirkuleringsikonet:

Når en gjør dette blir brukeranker slettet for det systemet man velge.
Ved neste synkroniseringssyklus vil eAdm prøve å gjenopprette brukeren i alle tilknyttede systemer som AD, Azure AD/M365 og P360.
Hvert system har et valgt felt som man forsøke å matche unikt mot en tilsvarende verdi i eAdm (internt kaller vi dette “merge attribute”)
Dersom eAdm finner en eksisterende bruker som matcher oppføringen i eAdm vil brukeranker bli gjenopprettet.

Operasjonen vil også oppdatere brukerobjektet i målsystem med gjeldende verdier på alle attributter i henhold til synkroneringsmalen, tilsvarende en full eksport.
NB! Gruppemedlemskap skrives ikke på nytt - da må du gjenopprette gruppen

Eksempel

I AD vil eAdm søke etter brukere med matchende samaccountname eller AD-objekter med korrekt ansattnummer/fødselsnummer i attributtene employeeID eller employeeNumber, avhengig av avtalt oppsett.

Dersom eAdm ikke finner en samsvarende bruker, vil en ny brukerkonto bli opprettet i det eksterne systemet og et brukeranker lagt til på brukeren i eAdm.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.