Skip to main content
Skip table of contents

CIM sikkerhet og beredskap

CIM er et helhetlig og fleksibelt styringssystem for kvalitet, sikkerhet og beredskap.

Identums integrasjon eksporterer ansatte til CIM slik at mottakerlistene i varslingsmodulen alltid er oppdatert.

Klikk her for å lese mer om CIM.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.