Skip to main content
Skip table of contents

Compilo

Beskrivelse av tjenesten

Integrasjonen sørger for at brukere og organisasjonshierarki blir automatisk synket og vedlikeholdt i Compilo.

Når en ansatt slutter eller en avdeling avsluttes, blir Compilo endret tilsvarende (* ). Ansatte kan enten få brukerkonto i Compilo automatisk eller tildelt manuelt.

Som med andre målsystemer styres dataflyten via synkroniseringsmaler og dere bestemmer selv hvilke data som skal overføres.

(* avdelinger inaktiveres bare dersom det ikke finnes åpne avvik)

Hva må du som kunde gjøre på forhånd?

  • Bestill tjenesten hos Compilo og Identum!

  • Det er en fordel med et oppstartsmøte (30-45min) der Identum, Compilo og ansvarlig for Compilo i din organisasjon deltar.

  • Avgjøre om det er brukere eller avdelinger i eAdm som ikke skal synkes til Compilo
    Skal alle ansatte ha brukerkonto i Compilo? Også manuelle brukerkontoer? Hva med ansatte i andre selskaper, som f.eks Kirkelig fellesråd, kommunens eiendomsselsskap eller lignende som også ligger i eAdmeller lignende?

  • Sjekke brukernavn i Compilo

For å knytte eAdm opp mot eksisterende brukere i Compilo, kreves det at brukernavn som eAdm eksporter matcher med brukeren som finnes i Compilo.

Det vil typisk være primær epostadresse eller UPN, eller samaccountname fra AD.
Varsle Identum om hvilket brukernavnformat som er i bruk hos dere.

Dersom det ikke er treff på brukernavn blir ny bruker opprettet.

  • Legge inn ekstern-ID på eksisterende enheter i Compilo.

Før vi kan starte oppsett mot Compilo, må dere legge inn ekstern enhetsnummer på eksisterende enheter/nivåer i organisasjonshierarkiet i Compilo. Dette slik at de kan matches med avdelinger fra HRM/eAdm, og fortløpende vedlikeholdes ved endringer på navn og nummer. Dette legger dere inn per enhet, i feltet som heter "Ekstern enhet". Dersom dette feltet ikke er synlig for dere, be Compilo gjøre dette tilgjengelig.

Benytt "OrganisasjonsID" på avdelingene i eAdm som "Ekstern enhet" i Compilo. Dette er Visma sitt interne løpenummer for avdelinger, og er en statisk verdi som ikke kan endres (i motsetning til “Enhetsnummer” / Organisasjonsnummer Visma, som er redigerbart).

Gå til Avdelinger → Velg “Vis alle”. Rull ned til "Velg operasjon" og Klikk deretter på Eksporter til CSV. Velg avdelingsnavn + organisasjonsID og eventuelt organisasjonstype, så får du ut en liste over alle avdelinger med ID.

image-20240115-164443.png
image-20240115-165030.png

 Legg så IDene inn på matchende avdelinger i Compilo som dere ønsker å videreføre.

Hver ID skal kun brukes én gang - du kan IKKE legge inn samme ID på to enheter i Compilo

Varsle Identum og Compilo når matchejobben er fullført, så vil dataene valideres og integrasjonen kunne settes i gang.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.