Skip to main content
Skip table of contents

Hva gjør jeg dersom importen til eAdm har stanset i importfilteret?

eAdm oppdateres daglig med data fra kildesystemer som lønns og personalsystem (HRM). For å unngå store og utilsiktede endringer så kjøres importen gjennom et importfilter med angitte terskelverdier. Dette filteret sjekker filen mot forrige import, og hvis endringene er for store stanses synkroniseringen med eAdm (og alle målsystemer).

For eksempel vil importfilteret i eAdm stanse importen pga for mange slettinger når antall %-vise slettinger overstiger satt grenseverdi for dette:

image-20240102-134129.png


📘 Slik gjør du

 1. Verifiser endringene som varsles. Ved større omorganiseringer kan slike stopp være forventet og du kan gå raskt videre.

 2. Hvis du er usikker på hvorfor det er så mange endringer, bør du forhåndsvise endringene i importloggen.

  1. Gå til Synkronisering->Importhistorikk og klikk på den nyeste importen. Her får du full historikk på hva endringene vil innebære.

  2. Rull ned til Logg og søk på “add” for å se nye brukerkontoer, “Edit” for endringer og “Delete” for å se hvilke kontoer som vil bli slettet dersom du gjenopptar synkroniseringssyklusen.

   image-20240102-134707.png

  3. Sjekk at det er noenlunde riktig antall nye kontoer og slettede kontoer, ta gjerne noen stikkprøver. Dersom det er flere slettede kontoer enn det som virker rimelig, bør du ta en ekstra runde og kontrollere at data i HRM er riktig.

 3. Når du er fornøyd med at det ser riktig ut, er du klar til å gjenoppta synkroniseringssyklusen. Trykk på knappen "Gjenoppta synkroniseringsyklus". Da vil de nye dataene bli sluppet gjennom filteret og inn i eAdm ved neste synkroniseringssyklus.

NB! Dette må du huske etter at synksyklus er gjenopptatt:

 1. Hvis det haster å få inn nye brukere, må du starte en full synkroniseringsjobb fra task scheduler på server hvor eAdm-klienten er installert! Som standard vil synken gå videre ved neste oppsatte kjøring, typisk neste dag!

 2. Husk å kontrollere at importfilter blir aktivert igjen etter at forventede endringer er gjort!

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.