Skip to main content
Skip table of contents

EQS - Extend Quality System

Funksjonalitet

Denne integrasjonen eksporterer brukere med avdelingstilhørighet fra eAdm til EQS. eAdm eksporterer tilhørighet og leder for både hovedstillinger og sekundærstillinger. Integrasjonen overfører en komplett CSV-fil ved hver kjøring.

Match på eksisterende objekter i EQS gjøres på EXTERNAL_UNIT_ID på avdelinger og USERNAME på brukere.

Dersom det finnes en bruker i EQS med samsvarende brukernavn, vil eAdm koble seg opp mot den brukeren. Hvis ikke vil det bli opprettet en duplikat. Når en bruker slutter og dermed blir deaktivert i eAdm, sender vi slettemelding til EQS.

Det samme gjelder for avdelinger, dersom det er en samsvarende verdi mellom avdelingsnummer i eAdm og EXTERNAL_UNIT_ID i EQS, så blir den eksisterende avdelingen i EQS oppdatert og holdt ved like. Dersom det ikke er samsvar, blir det opprettet en ny avdeling i EQS.

Organisasjonskart

Som standard settes integrasjonen opp slik at organisasjonskartet i eAdm/HR-systemet ditt speiles 1:1 til EQS. Dersom du ønsker et annet oppsett, bør vi ta en prat om saken. Det er mulig å transformere organisasjonskartet på veien fra kildesystem (HR-system), og det er mulig at flere avdelinger i HR-system speiles til 1 avdeling i EQS. Men alt dette er manuelle tilpasninger som må vedlikeholdes når det gjøres endringer i kildesystemet.

Forhåndsarbeid

  1. Du må tilpasse orgstruktur i EQS. "EXTERNAL_UNIT_ID" på enhetene i EQS må matche avdelingsnummer i eAdm. Vi kan sende deg liste over avdelinger og avdelingsnummer for å lette dette arbeidet.

  2. Vi laster normalt sett opp direkte til EQS via SFTP med konto som vi har fra før. Dersom dere har et annet oppsett må du må kontakte EQS og be om brukernavn og passord for opplasting av filer.

  3. Du må informere oss om hva dere bruker som brukernavn i EQS - om det er UPN (ved pålogging fra Azure) eller om det er samaccountname fra AD.

  4. Vi må vite hvem som skal eksporteres til EQS. Alle ansatte, bare fast ansatte eller alle ansatte ved utvalgte avdelinger?

Testing

Når du er ferdig med forhåndsarbeidet kan vi sende en fil til EQS for testing. EQS vil da sjekke konsekvensene av å aktivere brukerdataflyten. Dersom alt ser OK ut, går vi i produksjon med integrasjonen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.