Skip to main content
Skip table of contents

Framsikt

Framsikt er en skybasert løsning for helhetlig virksomhetsstyring. Analyse, planlegging, mål- og resultatstyring, budsjettering, rapportering og politikermedvirkning – alt i ett og samme verktøy.

eAdm sin integrasjon inkluderer både brukerkontostyring og tilgangskontroll. Ansatte kan få opprettet konto i Framsikt automatisk, med de tilgangene de trenger for å få jobben gjort. Når tilgang ikke lenger er nødvendig, blir de like automatisk fjernet.

https://framsikt.no/

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.