Skip to main content
Skip table of contents

Gerica EPJ - Elektronisk pasientjournalsystem

TietoEvry Gerica er et programvaresystem som er spesialisert for helse- og omsorgssektoren. Det tilbys av det finsk-norske IT-selskapet TietoEvry. Systemet er utviklet for å hjelpe kommuner, sykehus og andre helse- og omsorgsorganisasjoner med å administrere og koordinere pasient- og brukerinformasjon, samt å støtte opp om arbeidsprosesser innen helse- og omsorgstjenestene.

Integrasjonen benytter Lifecare Open API – versjon 2.0.

Hva gjør denne integrasjonen?

Integrasjonen oppretter, vedlikeholder og deaktiverer brukere direkte i Gerica, basert på informasjon i eAdm mottatt fra HRM-systemet i organisasjonen din.

gerica_export.png

Eksempel på brukerdataflyt til Gerica

Når en bruker mister tilgangen til Gerica, enten fordi hen slutter eller skifter stilling, vil eADM automatisk deaktivere brukerkontoen i Gerica. eADM vil aldri slette en brukerkonto permanent.

Kan integrasjonen også styre rettighetene/tilgangene i Gerica?

Teknisk sett /kan/ denne integrasjonen også styre rettigheter i Gerica, men det var ikke ønsket funksjonalitet hos våre pilotkunder og frarådes av TietoEvry. Dermed bør integrasjonen kombineres med at eADM sender et automatisk varsel på epost når eADM oppretter nye brukere i Gerica.

Hva må du som kunde gjøre på forhånd?

API må installeres og konfigureres i kommunens infrastruktur i samarbeid og dialog med TietoEvry. Dette må bestilles via deres kontaktperson hos TietoEvry Care.

Identum skal ha tilgang til APIet “EmployeeV2”. For å gi tilgang må det settes opp en klient, og vi må få oversendt følgende informasjon:

  • URL til API

  • Client ID

  • Client Secret

Eksisterende brukere

Brukere i eADM kobles sammen med brukere i Gerica basert på fødselsnummer (11 siffer uten mellomrom). Så dersom en brukerkonto finnes i Gerica fra før vil det ikke bli opprettet et duplikat så lenge det er samsvar mellom fødselsnummer i eADM og Gerica. Du bør derfor se over de eksisterende brukerkontoene i Gerica og verifisere at alle ligger inne med riktig fødselsnummer.

Oppsett

Så snart vi har mottatt tilgang til APIet vil vi teste oppkoblingen. Deretter kjører vi en felles workshop der vi blir enige om følgende:

  1. Hvilke brukere skal få brukerkonto i Gerica automatisk?

  2. Hvilke brukere skal kunne bli tildelt brukerkonto i Gerica, og av hvem?

  3. Hvilke data skal eksporteres for den enkelte bruker?

  4. Når skal brukere miste brukerkontoen sin i Gerica?

Så snart dette er avklart kan integrasjonen aktiveres.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.