Skip to main content
Skip table of contents

Glup fra Visma SmartSkill

Læringsplatformen Glup er utviklet av Visma SmartSkill i samarbeid med mer enn 300 norske kommuner, tilpasset behovene for norske kommuner og fylkeskommuner. Med Glup får du tilgang til digitale kurs fra ulike leverandører i en og samme katalog, så alle kan enkelt finne kurset de trenger uten å lete mange forskjellige steder. Glup samler kurs og opplæring, sammen med viktig funksjonalitet og god brukervennlighet. Dette gjør at du kan planlegge, tilrettelegge, gjennomføre, følge opp og dokumentere kompetanse.

Les mer om Glup her: https://www.smartskill.no/glup

Hva gjør denne integrasjonen?

Kortversjon: En integrasjon mellom eADM og Glup overfører brukere, avdelinger og den enkelte bruker sin avdelingstilhørighet fra eAdm til Glup, samtidig som den gir dem tilgang som enten ansatt eller leder.

image-20240504-135618.png

Integrasjonen oppretter, vedlikeholder og deaktiverer brukere direkte i Glup, basert på informasjon eAdm mottar fra HRM-systemet i organisasjonen din. Brukerkontoer blir opprettet i Glup med avdelingstilhørighet og korrekt stillingskode. Når en bruker skal miste tilgangen til Glup, enten fordi hen slutter eller skifter stilling, vil eADM automatisk deaktivere brukerkontoen i Glup. Bytter en ansatt avdeling, blir avdelingstilhørighet endret tilsvarende i Glup.

eAdm vil også styre hvilken rolle de ansatte skal ha i Glup, om det skal være som ansatt eller leder.

Integrasjonen vil også vedlikeholde organisasjonshierarkiet i Glup, basert på data importert inn i eAdm fra HRM.

Forhåndsarbeid

 1. Kontakt oss for å bestille denne integrasjonen

 2. Vi kontakter deretter Visma SmartSkill for å få de nødvendige tilgangene eADM behøver

 3. Vi vil deretter kalle inn til et teknisk møte der vi går gjennom oppsettet og avtaler følgende:

  1. Hvilke brukere og avdelinger skal eksporteres fra eADM til Glup

  2. Hvilke verdier skal vi eksportere

  3. Hvem skal få rollen leder og hvem skal få rollen ansatt i Glup?

  4. Er det behov for å koble brukere og avdelinger i eADM mot eksisterende brukerkontoer og avdelinger i Glup?

Så snart dette er avklart kan integrasjonen aktiveres.

Koble eAdm-bruker mot eksisterende brukere i Glup

For at vi skal kunne koble opp ansatte fra HRM til eksisterende brukerkontoer i Glup, må begge ha en samsvarende brukernavn/epost. Pass på at epostadresse i Glup stemmer overens med brukerens arbeidse-postadresse eller UPN i eAdm

Dersom dette ikke blir gjort, vil du få duplikater!

Legge inn avdelingsnummer på eksisterende avdelinger i Glup

For at vi skal kunne koble avdelinger fra HRM til matchende avdeling i Glup, må begge ha en samsvarende unik ID. Dette er typisk avdelingsnummer. Dette finner du i eADM. Dere må legge dette inn i id-feltet på avdelingen i Glup for å knytte opp eksisterende avdelinger i Glup mot dem eADM mottar fra HRM-systemet.

Dersom dette ikke blir gjort, vil du få duplikater!

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.