Skip to main content
Skip table of contents

Hva gjør jeg dersom det er feil på brukerimport i importloggen?

Brukere som IKKE blir importert pga feil i datagrunnlaget vil bli merket med rødt i importhistorikken.

image-20240102-133028.png

📘 Slik gjør du

  1. Klikk deg inn på detaljer for siste import og filtrer på Nye kontoer som feilet

    image-20240102-133115.png
  2. Les og tolk feilmeldingene. I dette tilfellet er det en dato som enten er før 1/1/1753 eller etter år 9999. Typisk tastefeil i HRM.

    image-20240102-133136.png
  3. Nå gjenstår det å finne ut hvilken bruker det er snakk om. Tallet i parentes er ansattnummeret. Noter det ned, last ned importen, søk i den og du skal finne:

    image-20240102-133216.png

  4. Nå kan du skjenke deg en ny kopp kaffe, løfte opp telefonen, ringe HR-avdeling og si at de må fikse problemet i sitt system.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.