Skip to main content
Skip table of contents

Hvordan overstyre kildedata

Vi har fått tilbakemelding fra flere av dere om at dere ønsker å kunne overstyre kildedata fra HRM. Dette har vi nå lagt til for alle med administratortilgang:

fdd01019-ea99-90bc-4a95-e4bcbec5d2a2.png

I brukergrensesnittet vil du se hvilke verdier som er overstyrt, når det ble lagt inn og ikke minst hvem som la inn endringen. Det er også selvsagt mulig å tilbakestille endringer.

Overstyring av gruppemedlemskap

Dere kan også fjerne gruppemedlemskap, uansett hvordan de er tildelt:

9aff0120-0fbb-ae07-16dd-a66aecba3209.png

I eksempelet over blir brukeren meldt ut av gruppen “Tilgang til Internet Explorer intern” ifm neste synk. Dette blir logget på samme måte som overstyring av kildedata fra HRM. Medlemskapet kan selvsagt også gjenopprettes om nødvendig.

Overstyring av tilganger

På samme måte kan du også overstyre alle automatisk angitte tilganger:

6feb13aa-242a-5edc-d2a2-5912a589aa80.png

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.