Skip to main content
Skip table of contents

Importere flere selskaper inn i eAdm

En kommune er ikke bare en kommune. Det er ofte et eiendomsselskap og et kirkelig fellesråd også. Selskaper som er såpass små at det ikke svarer seg å sette opp en egen eAdm for dem, samtidig som de er litt for store til at det er komfortabelt å håndtere dem manuelt.

Det har vi gjort noe med. eAdm kan nå importere data fra mer enn ett selskap i Visma Enterprise og importere dem parallelt med hovedselskapet:

image-20240115-100724.png

Brukere som er ansatt i to eller flere selskaper får separate kontoer i eAdm.

Du kan selv velge om de skal få en felles eller flere separate kontoer i AD, Azure og andre målsystemer. Meldingsflyt kan være den samme som for ansatte i hovedselskapet eller du kan enkelt sette opp en egen meldingsflyt for dem.

Fordelen med å gjøre det på denne måten er mindre administrasjon (det liker vi) og mer automasjon (det liker vi enda bedre!).

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.