Skip to main content
Skip table of contents

Integrere innhold fra eAdm på eget intranett

Mange kunder etterspør å kunne integrere enkeltfunksjoner fra eAdm på eget intranett, uten menylinjer og staffasje.

Det vanligste er "Glemt passord", men også veiviser for tilgangsstyring og organisasjonskartet.

I slike tilfeller kan dere bruke adressene under i en <iframe>

Glemt passord

https://mega.eadm.no/win.html#/pw/NO999999999

image-20240115-101220.png

Veiviser for tilgangsstyring

Tilsvarende kan man gjøre med veiviser for tilgangsstyring, dersom man har delegert dette ansvaret til avdelingsleder.

https://mega.eadm.no/win.html#/wizardpermissions/NO<orgnummer>

Dette fungerer best hvis man bruker SSO mot eAdm!

Organisasjonskart

Det samme kan gjøres med organisasjonskartet

https://mega.eadm.no/win.html#/departmenthierarchy/NO<orgnummer>


Vil du filtrere ut avdelinger i visningen? Se her: Ekstern visning av avdelingshierarki

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.